Tet/Lunar/Vietnamese New Year's Eve 2015 (Đêm Giao Thừa 2015): Ngày 18 Tháng 2 (February 18, 2015)

First Day of Tet/Lunar/Vietnamese New Year's 2015 (ĐTết Nguyên Đán 2015): Ngày 19 Tháng 2 (February 19, 2015)

Kitchen's God Day (Đêm Đưa Ông Táo Về Trời 2015): Ngày 11 Tháng 2 (February 11, 2015)

>


View Larger Map


Cáo Phó07 April 2015

Phân Ưu‏ Giáo-sư Đặng Ngọc Ấn

Posted by admin
Thưa Quý Bà Con Thân Hữu Cố Đô Huế :

Bàng-hoàng hay tin Giáo-sư Đặng Ngọc Ấn, pháp-danh Nguyên Tâm vừa nhẹ nhàng ra đi lúc 7 giờ chiều ngày Thứ Hai 6 tháng 4 năm 2015, tức là ngày 18 tháng Hai năm Ất Mùi tại Virginia, hưởng dương 80 tuổi.

Gia-đình "Thân Hữu Cố Đô Huế" xin thành-thật chia buồn cùng bà Phan thị Quyên và các cháu.

Nguyện-cầu hương-linh Nguyên Tâm vãng sanh Cực-lạc-quốc.

Thầy Ấn dạy trường Đồng Khánh một thời-gian ngắn, rồi đến Võ Tánh, Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Bồ Đề, Minh Đức, Chiến-tranh Chính-trị, nhưng đâu đâu cũng để lại nhiều cảm-tình, hình ảnh đẹp nơi học trò của mình.

Viếng tang ngày mai, Thứ Tư từ 11:30 đến 13:30 tại nhà quàn Money&King số 171 Maple Ave W., Vienna, VA 22180.

Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Theme by Xen