Lễ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật (Easter Sunday) Ngày 20 Tháng 4 (April 20)


View Larger Map


Thông Báo12 November 2014

Bào đệ của CSVSQ Nguyễn Văn Lân, Hội trưởng Hội Võ Bị HTĐ và Phụ cận từ trần

Posted by admin
Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH....

Để tường và tiện việc thăm hỏi, phân ưu..


Trân trọng.BMH
Washington, D.C


PHÂN ƯU

NHẬN ĐƯỢC HUNG TIN BÀO ĐỆ CỦA CSVSQ NGUYỄN VĂN LÂN, K17
TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM, ĐƯƠNG KIM HỘI TRƯỞNG
HỘI VÕ BỊ HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN LÀ ÔNG:

NGUYỄN VĂN VINH
PHÁP DANH: NHUẬN CHÂU
SINH NĂM 1957, HƯỞNG DƯƠNG 58 TUỔI

ĐÃ MÃN PHẦN NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2014
LỄ AN TÁNG SẼ ĐƯỢC CỦ HÀNH VÀO NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2014
TỨC NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM GIÁP NGỌ TẠI HUẾ VIỆT NAM

TOÀN THỂ HỘI VIÊN,
ĐOÀN PHỤ NỮ LÂM VIÊN VÀ THANH THIẾU NIÊN ĐA HIỆU
THUỘC HỘI VÕ BỊ HOA THỊNH ĐỐN

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG ĐẠI GIA ĐÌNH CSVSQ HỘI TRƯỞNG NGUYỄN VĂN LÂN. XIN CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH
ÔNG NGUYỄN VĂN VINH PHÁP DANH NHUẬN CHÂU
SỚM SIÊU THOÁT VỂ CÕI VĨNH HẰNG.


CSVSQ LẠI ĐÌNH ĐÁN K18
BAN TRUYỀN THÔNG HỘI VB- HTĐ

Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Theme by Xen