Tet/Lunar/Vietnamese New Year's Eve 2015 (Đêm Giao Thừa 2015): Ngày 18 Tháng 2 (February 18, 2015)

First Day of Tet/Lunar/Vietnamese New Year's 2015 (ĐTết Nguyên Đán 2015): Ngày 19 Tháng 2 (February 19, 2015)

Kitchen's God Day (Đêm Đưa Ông Táo Về Trời 2015): Ngày 11 Tháng 2 (February 11, 2015)

>


View Larger Map


Phân Ưu05 February 2016

Phân Ưu bà Phạm Thu-Hồng​

Posted by admin
Phân Ưu : Được tin bà Phạm Thu-Hồng​ ​
là phu-nhân của Đại-tá Tôn-thất Khiên, Cựu Tỉnh-trưởng tỉnh Thừa-Thiên, Thị-trường Thành-phố Huế​ ​
(​và là ​
bào tỷ của phi-công Phạm Minh​ ​
Xuân ở Richmond)​ ​
đã qua đời ngày 2 tháng 2, 2016 tức là ngày 24 tháng Chạp năm Ất Mùi.
tại Springfield, VA​
, ​
hưởng thọ 78 tuổi.
Thân Hữu Cố Đô xin thành-thật chia buồn cùng Đại-tá Khiên, anh chị Xuân/Thái-Ninh và tang-quyến.
Nguyện-cầu Tam Bảo phóng hào-quang tiếp-độ hương linh vãng sanh Cực-Lạc-Quốc.

Thứ Bảy : phát tang buổi trưa và thăm viếng cho đến 4pm
Hỏa-táng : Thứ Tư ngày 9.
Tại National Memorial Park, Lee Hwy, Fallschurch, VA.
Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Theme by Xen