Lễ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật (Easter Sunday) Ngày 20 Tháng 4 (April 20)


View Larger Map


Thông Báo29 January 2015

lễ "Tưởng Niệm Nạn Nhân bị CS sát hại trong biến cố Mậu Thân"

Posted by admin
SOURCE: Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế


57 năm, từ 1968 lận, nhưng không bao giờ quên.
Chúng ta sẽ làm lễ "Tưởng Niệm Nạn Nhân bị CS sát hại trong biến cố Mậu Thân"
Ngày Chủ Nhật 15 tháng 3, 2015 tại Willston Center.
6131 Willston Dr., Falls Church, VA 22044.
Comments create pdf of this news item  printer friendly
Go to page       >>  
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Theme by Xen